Title

Baltas kvadratas

Team idea

Architektūra baltame kvadrate

Description

Eat, sleep, architecture

I want to join the team!

Team members

Benas
Cibulskis
2316
Elzė
Cibulskytė
2315
Vytis
Cibulskis
2313
Erika
Cibulskienė
2314
Vytis
Cibulskis
1632
Back to teams list